Wielkość firmy, a wdrożenie systemu zarządzania produkcją

Wielkość firmy odgrywa istotną rolę w procesie wdrażania systemu zarządzania produkcją.

Wraz z rosnącym rozmiarem przedsiębiorstwa, potrzeba skutecznego zarządzania produkcją staje się coraz bardziej widoczna. Wdrażanie odpowiedniego systemu zarządzania produkcją może przyczynić się do efektywnego zarządzania zasobami, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawy wydajności całej organizacji.

W przypadku mniejszych firm, wdrożenie systemu zarządzania produkcją może być bardziej elastyczne i łatwe do realizacji. Managerowie mogą w łatwiejszy sposób skoordynować i kontrolować procesy, mając bezpośrednią kontrolę nad każdym aspektem produkcji. Mniejszy zespół pracowników umożliwia także szybkie przekazanie informacji i działanie zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku.

W przypadku większych przedsiębiorstw, wdrożenie systemu zarządzania produkcją może być bardziej złożone. Wielowątkowe procesy produkcyjne, zasoby rozproszone na różne działy i zwiększona liczba pracowników wymagają dokładniejszego i bardziej scentralizowanego nadzoru. W takich przypadkach, systemy zarządzania produkcją oparte na technologii informatycznej, takie jak Edelo, mogą okazać się niezbędne.

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją przynosi wiele korzyści dla firm, niezależnie od ich wielkości.

Systemy te umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych, poprawę terminowości realizacji zamówień oraz zwiększenie wydajności. Tworzą również podstawę do monitorowania i analizowania kluczowych wskaźników wydajności operacyjnej oraz pozwalają na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Podsumowując, niezależnie od wielkości firmy, wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania produkcją jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zyskać konkurencyjną przewagę, poprawić jakość i terminowość dostaw oraz skutecznie zaspokajać wymagania klientów. Warto więc zadbać o odpowiednie narzędzia i procesy zarządzania produkcją, aby osiągnąć wyższą wydajność i efektywność działania.


Woma Houseboat

Nazwa: Woma Knajdek Meble Sp. z o.o.

Branża: Łodzie motorowe mieszkalne, domy drewniane

Strona: houseboat-woma.com

 

O firmie

Firma Woma Houseboat specjalizuje się w budowie łodzi motorowych mieszkalnych, zwanych houseboat - czyli pływający dom. Taka łódź może mieć wiele zastosowań, np. mieszkalne (całoroczne), hotelowe lub gastronomiczne. Wykonywane od 2009 roku indywidualne projekty łodzi spotykają się z dużym zainteresowaniem klientów z całej Europy.

Firma WOMA do 2018 roku zaprojektowała i sprzedała ponad 150 szt. łodzi motorowych mieszkalnych.

Firma WOMA prowadzi trzy linie produkcyjne:

 1. Łodzie motorowe mieszkalne
 2. Domy drewniane letnie i całoroczne
 3. Wyposażenie w meble i zabudowę wewnętrzną łodzi, domów, pensjonatów oraz małych hoteli.

Sytuacja przed wdrożeniem

Mieszkalna łódź motorowa to tak naprawdę pływający dom, więc składa się z wielu elementów i podzespołów, a jego produkcja jest długotrwała i kosztowna.

Materiały były magazynowane w wielu miejscach, w zależności od zastosowania, i brakowało kontroli pobierania ich na konkretną łódź, co mogło powodować pomyłki. Dostawy materiałów były realizowane dopiero gdy już ich brakowało, przez co zdarzały się przestoje w produkcji.

Zarządzający Firmą nie znali dokładnych danych odnośnie czasu pracowników poświęconego na daną operację lub moduł łodzi.

Dokumentacja realizacji była przechowywana w formie papierowej (jest ona niezbędna do późniejszego serwisowania houseboata i poprawnej obsługi ewentualnych reklamacji). Powyższe ryzyka powodowały brak kontroli rentowności produkcji i możliwe błędy w planowaniu przyszłych realizacji.

Podjęte działania

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją Edelo rozpoczęlismy od rejestrowania czasu obecności pracowników w pracy poprzez „odbijanie” się kartą na dedykowanym rejestratorze. Następnie pracownicy produkcyjni oraz administracji biurowej rozpoczęli raportowanie swojego czasu poświęconego na czynności i zadania związane z konkretną łodzią.

W tym czasie trwały prace nad organizacją magazynu – wydzielenie pomieszczenia magazynowego oraz miejsc w magazynie. Oznaczono półki i regały kodami QR, co przy wykorzystaniu czytnika kodów pozwala szybko zidentyfikować towar. Każde przyjęcie i wydanie materiału jest rejestrowane w systemie pod konkretną łódź.

Rozpisano w systemie cały schemat budowy houseboata i rozpoczęto ewidencjonowanie zamówień sprzedażowo-produkcyjnych.

Dzięki codziennej pracy z systemem Edelo udało nam się wdrożyć skuteczne procedury magazynowe, które znacząco usprawniły funkcjonowanie naszej firmy. Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze, a jeśli są problemy zarządzający systemem szybko je rozwiązują.

Maciej Knajdek
Prezes Zarządu Woma Knajdek Meble Sp. z o.o.

Efekty

Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania produkcją Edelo firma Woma podniosła jakość wyrobów na jeszcze wyższy poziom.

Czas pracy pracowników jest rejestrowany i rozliczany na bieżąco. Więcej na temat czasu pracy na stronie Rejestracja Czasu Pracy.

Kolejne realizacje łodzi są planowane z wyprzedzeniem, materiały są zamawiane na czas i w odpowiedniej ilości.

Zminimalizowano ryzyko wystąpienia pomyłki podczas wydawania podzespołów do montażu.

Dokumentacja wykonawcza przechowywana jest w formie elektronicznej, dzięki czemu serwis i obsługa posprzedażowa działają sprawniej.

Firma Woma poprawiła rentowność produkcji, co przełożyło się na większe zadowolenie jej klientów, a także pracowników.

Przemysł Przyszłości

Opis wdrożenia znajduje się także na Platformie Przemysłu Przyszłości.


Relacja z targów Baltexpo 2023

Za nami 22. edycja Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2023!

Mieliśmy przyjemność być wystawcą branżowym podczas Baltexpo. To wyjątkowe wydarzenie było pełne interesujących atrakcji dla fanów technologii wykorzystywanych w branży morskiej, stoczniowej, portowej. Było także doskonałą możliwością na poznanie inspirujących ludzi, którzy działają w branży morskiej.

Baltexpo to targi morskie i portowe, które odbywają się co dwa lata w Gdańsku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiające ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm oraz entuzjastów związanych z sektorem morskimi i portowym.

Targi Baltexpo mają szczególne znaczenie dla Polski, która posiada jedno z największych i najważniejszych wybrzeży Bałtyku. Wydarzenie to stanowi platformę do dyskusji nad rozwojem infrastruktury portowej, ochroną środowiska morskiego, transportem morskim, a także do promocji turystyki przybrzeżnej. Każdy z tych obszarów był reprezentowany przez liczne grono wystawców, którzy to cieszyli się sporym zainteresowaniem dużej liczby odwiedzających.

Do zobaczenia za dwa lata!

Źródło: Facebook.com/BALTEXPOtargi

Co to jest system ERP?

Co to jest system ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) to zintegrowany system zarządzania, który stanowi oprogramowanie umożliwiające koordynowanie i zarządzanie różnymi elementami działalności organizacji. To kompleksowe narzędzie, które integruje różne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, tj. produkcja, sprzedaż, zamówienia, finanse, kadry, magazynowanie i wiele innych.

Jakie są cele ERP?

Głównym celem ERP jest usprawnienie efektywności i wydajności działań firmy poprzez automatyzację i uproszczenie procesów biznesowych. System ten umożliwia gromadzenie, analizę i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze podejmowanie decyzji opartych na faktach.

Co wchodzi w skład ERP?

W skład ERP wchodzi wiele modułów, które są dedykowane różnym obszarom działalności. Może to obejmować zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrolę produkcji, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie projektami, magazynowanie, logistykę i wiele innych. Dzięki temu każdy dział w firmie ma dostęp do niezbędnych informacji i narzędzi. Sprzyja to skuteczniejszej koordynacji i współpracy między różnymi działami.

Jakie są rodzaje systemów ERP?

Wyróżnić możemy dwa kluczowe rodzaje systemów ERP.

Pierwszym jest tradycyjny system ERP - szeroko stosowany w różnych branżach i firmach, zarówno małych jak i dużych. Pomaga w zwiększeniu efektywności operacyjnej, usprawnieniu procesów i lepszym zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Jednak wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe rozwiązania ERP, tj. chmury obliczeniowe i systemy oparte na sztucznej inteligencji, które oferują dodatkowe funkcje i możliwości.

Drugim jest działający w chmurze system ERP (online) - obejmuje takie funkcje jak zarządzanie finansami, sprzedażą i marketingiem, kontrola zapasów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Oferuje również wiele dodatkowych modułów i funkcji, które można dostosować do określonych potrzeb i branży. System ERP w chmurze jest nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorstwom zautomatyzować i zoptymalizować swoje procesy biznesowe, poprawiając efektywność i oszczędności. Takie rozwiązanie zapewnia system EDELO.

Przykłady systemu ERP:

 • SAP ERP - jest to jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Oferuje rozwiązania dla różnych branż i dziedzin, takich jak finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie itp. SAP ERP jest bardzo rozbudowanym systemem, który umożliwia integrację wszystkich procesów biznesowych w firmie, dlatego wybierany jest przez duże organizacje. Jego koszt może być znaczący, a obsługa wymaga już pewnej wiedzy.
 • Microsoft Dynamics 365 - jest to kompleksowe rozwiązanie ERP, które oferuje funkcje związane z zarządzaniem finansami, sprzedażą, usługami, marketingiem, zaopatrzeniem, produkcją itp. Microsoft Dynamics 365 jest łatwo skalowalny i dostosowuje się do potrzeb różnych firm.
 • Oracle ERP Cloud - jest to usługa chmurowa oferująca funkcje ERP, takie jak zarządzanie finansami, zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą itp. Oracle ERP Cloud jest elastyczny i umożliwia dostęp do danych i funkcji biznesowych z dowolnego miejsca i urządzenia
 • Odoo - jest to kompleksowe rozwiązanie ERP oferujące funkcje związane z finansami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, produkcją, sprzedażą, zakupami, marketingiem itp. Odoo jest otwarto-źródłowym systemem, który można dostosować do indywidualnych potrzeb firmy, wymaga to jednak zatrudnienia programisty i zakupu serwerów, aby go utrzymać.

Funkcjonalności systemów ERP posiada nasz system EDELO. Skupia w sobie najważniejsze elementy, pomagające w planowaniu produkcji. Z naszym systemem zyskasz kontrolę nad: czasem pracy, magazynem, produkcją, a to wszystko w bardzo pros. Planowanie i raportowanie stanie się łatwiejsze i skuteczniejsze. Więcej o systemie Edelo przeczytasz tutaj.

Korzyści z wprowadzenia systemu ERP

Jednym z niewątpliwych korzyści wprowadzenia systemu ERP do organizacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez usprawnienie pracy, eliminację podwójnego wprowadzania danych, automatyzację powtarzających się zadań oraz poprawę przepływu informacji w organizacji. Ponadto system ERP umożliwia wygenerowanie różnych raportów i analiz, co ułatwia monitorowanie wyników finansowych, ocenę wydajności, oraz planowanie długoterminowe.

Warto również zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach istnieją różne rozwiązania ERP dostępne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i średnich oraz małych firm. Mogą być one dostępne jako oprogramowanie lokalne lub w chmurze, co daje elastyczność i skalowalność w zależności od potrzeb organizacji.

Jak wybrać system ERP i na co zwrócić uwagę?

Wybór systemu ERP to proces, który wymaga dokładnego zrozumienia potrzeb i specyfiki działalności firmy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, system Edelo spełnia poniższe kryteria

 • funkcjonalność systemu
 • skalowalność i elastyczność
 • bezpieczeństwo danych
 • zgodność z obowiązującymi normami

Jak przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP może być skomplikowane i czasochłonne, natomiast jest niezwykle ważne dla sukcesu implementacji. Nasz zespół specjalistów dostosuje się do Twoich specyficznych potrzeb oraz wymagań!

Ile kosztuje system ERP?

Początkowy koszt tradycyjnych systemów ERP może być jest spory - należy wliczyć w niego opłatę jednorazową za licencję i wdrożenie. Następnie opłacamy coroczną aktualizację oprogramowania czy wsparcie techniczne.
Nowoczesne internetowe systemy ERP zmieniają ten trend. Opłata za wdrożenie just dużo mniejsza lub nie ma jej wcale. Tak to właśnie wygląda w przypadku systemu Edelo, gdzie klient ponosi jedynie comiesięczny koszt - jest to opłata abonamentowa, która jest stałą kwotą do opłacenia co miesiąc. Dodatkowym atutem naszego systemu jest niski koszt i szybkość wdrożenia.

Wsparcie techniczne

Systemy klasy ERP mogą sprawiać trudności w obsłudze ze względu na dużą ilość funkcji lub niestandardowy interfejs użytkownika. Nawet najłatwiejszy program ERP potrafi sprawić trudność w okresie początków korzystania z niego, dlatego niezwykle ważną kwestią jest dobre wsparcie techniczne i merytoryczne.

Kontakt ze wsparciem musi być szybki i konkretny. Często nie wystaczy jedynie kontakt mailowy, potrzebny jest także telefon, aby omówić problem. Dostawca powinien dysponować instrukcjami zebranymi w Bazę Wiedzy. System Edelo posiada sprawną platformę komunikacji ze wsparciem, ale można także w każdej chwili zadzwonić bezpośrednio do konsultanta.

 

Podsumowując, system ERP jest kompleksowym systemem zarządzania, który integruje różne obszary działalności firmy ułatwiając efektywne zarządzanie i podejmowanie decyzji. Jest to niezwykle ważne narzędzie w dzisiejszym zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie biznesu.