Planowanie produkcji jest kluczem do efektywnej pracy i jest niezbędne do terminowej realizacji zamówień, jednak sam proces planowania jest bardziej złożony, niż może się nam wydawać…

Jeśli nie znasz poziomów zapasów, dostępności stanowisk pracy lub harmonogramów pracy nie będziesz w stanie utrzymać wysokiego wskaźnika zadowolenia wśród swoich klientów.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym producentem, który po raz pierwszy obsługuje swoje maszyny, czy doświadczonym producentem wysyłającym tysiące sztuk planowanie produkcji jest koniecznością. Tylko w ten sposób jesteś w stanie optymalnie wykorzystać zasoby swojego przedsiębiorstwa.

Wiele firm zadaje sobie pytanie jak zacząć planowanie produkcji? Czy da się zaplanować produkcję z dnia na dzień? W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Pomożemy Ci zrozumieć podstawowe pojęcia dotyczące planowania produkcji i dowiedzieć się jak robić to dobrze.

Czym jest planowanie produkcji?

Planowanie produkcji to zasadnicza część zarządzania produkcją w każdej firmie przemysłowej – niezależnie od branży. Często to właśnie odpowiednie planowanie produkcji decyduje o sukcesie firmy, efektywności procesów, czy obniżeniu kosztów produkcji.

Planowanie produkcji to funkcja kierowania i regulacji przepływu materiałów oraz informacji obejmująca cykl wytwarzania. Począwszy od określenia zapotrzebowania materiałowego na surowce aż do dostawy produktu finalnego. Planowanie produkcji pomaga firmom uczynić proces produkcyjny tak wydajnym, jak to tylko możliwe, aby realizować przyjęte zamówienia na czas.

Dlaczego warto planować produkcję?

Tak jak wspominaliśmy, planowanie produkcji jest ważne ponieważ pozwala na stworzenie efektywnego procesu produkcji zgodnie z potrzebami klienta i organizacji. Optymalizuje ono zarówno procesy zależne od klienta, np. terminowość dostaw, jak i procesy niezależne od klienta, np. czas cyklu produkcyjnego. Bez planowania produkcji łatwo jest zużyć zbyt wiele zasobów na produkcję jednego produktu. I nie pozostawić wystarczającej ilości na produkcję pozostałych produktów.

Podstawę do optymalnego sterowania produkcją stanowi harmonogram produkcji. To element planowania produkcji, który trzyma w ryzach terminy oraz rozmiar partii poszczególnych produktów, które mają zostać wytworzone w określonym przedziale czasowym.

Bez odpowiednio ustalonego harmonogramu produkcji narażamy się na opóźnienia, a także na nieefektywne wykorzystanie zasobów.

Bez względu na produkt, usługę lub rozmiar operacji planowanie produkcji jest najlepszym sposobem, aby zapewnić, że zasoby są wykorzystywane odpowiednio, produkty i usługi są wysokiej jakości i nic nie przekracza budżetu.

Proces planowania produkcji krok po kroku

Sprawdźmy jakie obszary naszej firmy muszą być uporządkowane do w pełni funkcjonalnego planowania produkcji.
Poniższe zagadnienia rozwiniemy, aby dokładnie wyjaśnić ten złożony proces.

1. Ustalenie procesów oraz technologii produkcji

Wiele firm w Polsce nie posiada dokumentacji technicznej i złożeniowej produkowanych wyrobów, przez co nie są w stanie określić dokładnej ilości materiałów potrzebnych do wyprodukowania jednego produktu. Dzięki prawidłowo opracowanej dokumentacji technicznej będziemy mogli przejść do następnych kroków planowania.

Powinieneś posiadać:

a) rysunki techniczne produktów z wyszczególnieniem użytych materiałów

W tym celu powinniśmy stworzyć tzw. drzewko BOM (Bill Of Materials – struktura materiałowa produktu). Stworzenie takiej listy dla każdego produktu ułatwi zarządzanie gospodarką magazynową, a także pozwoli uniknąć nerwowych sytuacji z powodów braków komponentów do produkcji.

Przykład struktury materiałowej

W wielu sytuacjach listy przydadzą się też do certyfikacji produktów.

b) dokumentację złożeniową wraz z szacowanymi czasami operacyjnymi (czasami produkcyjnymi potrzebnymi na poszczególne operacje technologiczne).

Informacje technologiczne pomagają w procesie obliczania wydajności oraz obłożenia stanowisk produkcyjnych. To pozwoli nam znaleźć tzw. „wąskie gardło” produkcji i zastanowić się nad jego usunięciem.

c) dokumentacja robocza/warsztatowa do poprawnego wykonania detalu według założeń technologicznych.

d) przypisanie maszyn, przyrządów oraz narzędzi do poszczególnych procesów produkcyjnych.

Pomoże nam to np. w sprawdzeniu żywotności narzędzi od różnych dostawców oraz przeanalizowaniu czy ważniejsza jest cena, czy może wydajność i czas życia narzędzia.

Wykonując wszystkie powyższe kroki, otrzymamy solidne fundamenty do dalszego etapu planowania produkcji.

2. Sprawnie działająca gospodarka magazynowa przedsiębiorstwa produkcyjnego

Na podstawie zamówień od działu sprzedaży i stworzonej strukturze materiałowej (drzewko BOM) jesteśmy w stanie zaplanować zużycie i zapotrzebowanie materiałów potrzebnych do wytworzenia poszczególnego produktu.

Możemy to zrobić za pomocą formuł w Excelu, jednak przy dużej grupie użytkowników może pojawić się problem z wydajnością.

Warto wdrożyć system ERP do zarządzania produkcją bądź zacząć cały proces, używając od początku dedykowanego narzędzia.

3. Sprawdzenie możliwości produkcyjnych oraz zasobów ludzkich – w tym wydajności pracowników i całej produkcji

Mierzmy możliwości na zamiary!

Zdarza się, że firmy podczas dynamicznego rozwoju nie analizują wąskich gardeł produkcyjnych, przez co nie są w stanie efektywnie zwiększać produkcji poprzez wprowadzanie przemyślanych oraz sprawdzonych rozwiązań.

Zbieranie danych przy użyciu kartek i arkusza kalkulacyjnego lub za pomocą systemów ERP pozwoli nam uzyskać podstawowe dane o mocy przerobowej każdego działu, maszyny, brygady, czy nawet jednostki ludzkiej. Te dane przedstawione za pomocą diagramów graficznych lub zestawień w tabelach, pozwolą nam szybciej określić, na jakim dziale występuje dany problem, a takżę zastanowić się nad jego rozwiązaniem, np. zakupem dodatkowej maszyny o lepszych parametrach.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości wszystkie firmy produkcyjne będą opierać zarządzanie i planowanie rozwoju przedsiębiorstw na systemach ERP. Jest to nieuniknione z punktu widzenia osób zarządzających zakładami produkcyjnymi.

4. Ustalenie harmonogramu dostaw, sprzedaży lub produkcji

Wszyscy doskonale wiemy, że firma produkcyjna nie może funkcjonować bez ludzi… jednak co zrobimy z ludźmi, jeżeli nie mamy komponentów do produkcji?

Musimy ustalić harmonogram dostaw materiałów, tak aby produkcja pod każde zlecenie miała surowce na czas.

Każda godzina przestoju wywołanego przez brak materiału to OGROMNA strata firmy. 

W tym celu musimy mieć synchronizowane harmonogramy:

 • dostaw,
 • produkcji,
 • sprzedaży.

Zacznijmy od sprzedaży. Każde zamówienie sprzedażowe powinno mieć określony realny czas produkcji oraz zapotrzebowanie materiałowe w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia. Następnym etapem jest sprawdzenie mocy produkcyjnych – czy w tym czasie jesteśmy w stanie to wyprodukować i z czego?

Jeżeli mamy moce przerobowe i materiał, możemy potwierdzić realizację produktu.

W przypadku dużych serii produkcji produktów i ciągłych harmonogramów zamówień od stałych klientów możemy zastosować produkcję większej ilości produktów na tzw. magazyn. Pozwoli nam to planować dostawy materiałów na podstawie zużycia oraz zapotrzebowania opierając się na harmonogramie zamówień.

Dodatkowo możemy zmaksymalizować wydajność produkcyjną poprzez np. mniejszą liczbę przezbrojeń maszyn – oszczędzając czas produkcji.

Wszystko zależy od rodzaju produkcji oraz specyfiki zakładu.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi i oszacowanie mocy produkcyjnych

Podczas zarządzania zasobami ludzkimi w procesie produkcji, musimy znać moce i zasoby ludzkie na dany czas (np. tydzień lub miesiąc).

Ułatwia to planowanie produkcji oraz harmonogramu dostaw. 

Powinniśmy wiedzieć, ile osób będziemy mieli fizycznie na produkcji oraz ile osób z danych działów będzie przebywać na urlopach.

Zawsze zakładamy, że kilka osób może nie przyjść do pracy z przyczyn losowych – co wtedy? W takiej sytuacji musimy często przeorganizować brygady produkcyjne tak, aby utrzymać ciągłość produkcyjną i nie spowodować zatoru na danym etapie produkcji.

W ostatnich latach pandemia, a co za tym idzie związane z nią kwarantanny, pokazały, jak ciężko podczas takich anomalii jest zapanować nad tym procesem. Przez tego rodzaju zdarzenia wielu pracodawców borykało się z brakiem obsady na stanowiskach pracy, w wyniku czego firmy poniosły olbrzymie straty.

6. Monitorowanie informacji produkcyjnych oraz wykorzystanie narzędzi wspomagających

Do zbierania wyżej wymienionych danych oraz ich przetwarzania polecamy system ERP (np. Edelo).

Tego rodzaju system pomoże Ci:

 • śledzić aktualne postępy produkcyjne,
 • zmniejszyć ilość pracowników biurowych lub ich odciążyć,
 • prowadzić bazę kontrahentów i dostawców,
 • skutecznie zaplanować wydatki i inwestycje,
 • zarządzać gospodarką magazynową i zasobami ludzkimi,
 • zarządzać firmą z każdego miejsca na ziemi z urządzenia mobilnego posiadającego internet,
 • wygenerować raporty czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników na podstawie odbić kartą,
 • tworzyć podsumowania zleceń wraz z wyszczególnionymi kosztami poszczególnych etapów produkcji.

System pozwala na uniknięcie niedomówień podczas przekazywania informacji oraz zleceń produkcyjnych, a także kartek produkcyjnych, które lubią się gubić.

Dzięki systemowi ERP w Twojej firmie zapanuje porządek i spokój, a Ty będziesz mógł zająć się pozostałymi ważnymi sprawami.

Nie czekaj! Już teraz umów się na niezobowiązującą konsultację z zakresu wdrożenia systemu Edelo.