Technologia zawsze była na czele postępu w produkcji, począwszy od rewolucji przemysłowej.
Przemysł produkcyjny jest w rozkwicie od czasu, gdy Henry Ford uruchomił swoją pierwszą linię montażową samochodów w 1913 roku. To właśnie od tego czasu, dążenie do lepszej i bardziej wydajnej technologii produkcji jest priorytetem zarówno dla menedżerów, jak i pracowników.
Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czym w ogóle jest ta cała technologia produkcji?
Odpowiedź na to pytanie i wszystkie niezbędne informacje na temat technologii produkcji w systemach ERP znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Co To Jest Technologia Produkcji?

Technologia produkcji – jest gotowym przepisem, listą kroków do uzyskania określonego produktu. Opisuje cały proces technologiczny, zbierając razem informacje dotyczące czynności, składników i półproduktów niezbędnych do uzyskania produktu końcowego.
Technologia jest wykorzystywana podczas tworzenia zlecenia produkcji, dlatego ważne jest szczegółowe podanie wymaganych parametrów. 
Korzystając z gotowych technologii, zarządzanie produkcją sprowadza się do wczytania odpowiednich pozycji do zlecenia produkcji i na dokumenty magazynowe.

Struktura Materiałowa Produktu

Jeżeli przeprowadziłeś testy materiałów, dobrałeś optymalne cenowo, jak i jakościowo surowce. Możesz przejść do kolejnego kroku, jakim jest określenie struktury materiałowej tzw. drzewka materiałowego (BOM).
Drzewko materiałowe to dokument określający wszystkie niezbędne elementy do wykonania danego procesu produkcyjnego. Struktura materiałowa może obejmować komponenty i podzespoły wchodzące w skład produktu oraz ich niezbędne ilości.
To nic innego, jak lista surowców, które wchodzą w skład danego produktu, gdzie dodatkowo rozkładamy produkt na półprodukty, natomiast do półproduktów przypisujemy surowce wchodzące w ich skład.

Przykłady

Struktura Materiałowa łodzi motorowodnej SUN630.

Struktura Materiałowa stołu ANNA.

Rozpisanie Technologii Operacyjnej Produktu

Po stworzeniu oraz rozpisaniu struktury materiałowej produktu mamy za sobą połowę pracy.
Nadszedł czas, aby rozpisać technologię operacyjną produktu.
Rozumiemy przez to rozpisanie „krok po kroku” czynności, dzięki którym uzyskamy prawidłowy wyrób docelowy. Te czynności możemy podzielić na dwa rodzaje:

Szczegółowe

Odpowiednie dla osób zarządzających firmą. Umożliwia szczegółową kontrolę nad procesem produkcji oraz zleceniami (pozwala sprawdziś, na jakiej operacji jest aktualnie dane zlecenie).
Niestety w tym przypadku mogą pojawiać się pomyłki ze strony pracowników podczas raportowania ilości wykonywanych detali lub poświęconego czasu na zadanie (duża ilość projektów i operacji może dezorientować).
Tego typu rozwiązanie ma zastosowanie w większych zakładach, gdzie każdy jest przypisany do swojego działu lub brygady. To sprawia, że każda z osób widzi zadania przypisane do swojego stanowiska/działu. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć wielu kosztownych błędów oraz pomyłek ze strony pracownika.

Ogólne

Znajduje zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie pracownik jest wielozadaniowy.
Pozwala na śledzenie ogólnych postępów prac nad poszczególnymi operacjami. Ułatwia to zarządzanie zespołem oraz pozwala unikać błędów pracowników. Natomiast kadra zarządzająca posiada mniej szczegółowe dane potrzebne do planowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Każdy rodzaj rozpisywania technologii operacyjnej jest poprawny, jeśli jest odpowiednio dobrany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dopiero posiadając rozpisaną strukturę materiałową oraz technologię operacyjną, możemy stwierdzić, że dysponujemy Technologią Produktu. Taką technologię tę możemy zaimplementować w systemie ERP, tworząc recepturę wytwarzania produktu.
Nie ma uniwersalnej zasady, którą można kierować się podczas definiowania technologii. Poziom jej szczegółowości zależy od wielu czynników, np. od złożoności wyrobu, seryjności produkcji, lub tego, jakie dane chcesz mierzyć w systemie do kontroli produkcji. W praktyce każdy producent wypracowuje swój sposób działania i zmienia go w razie potrzeby.
Ogromnym ułatwieniem jest wykorzystanie systemu ERP do kontroli produkcji i magazynu, takiego jak Edelo.
Nie czekaj i umów się na bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich technologii produkcji.
Doradzimy Ci w wyborze, a także pomożemy w usprawnieniu procesów.