Nazwa: Woma Knajdek Meble Sp. z o.o.

Branża: Łodzie motorowe mieszkalne, domy drewniane

Strona: houseboat-woma.com

 

O firmie

Firma Woma Houseboat specjalizuje się w budowie łodzi motorowych mieszkalnych, zwanych houseboat – czyli pływający dom. Taka łódź może mieć wiele zastosowań, np. mieszkalne (całoroczne), hotelowe lub gastronomiczne. Wykonywane od 2009 roku indywidualne projekty łodzi spotykają się z dużym zainteresowaniem klientów z całej Europy.

Firma WOMA do 2018 roku zaprojektowała i sprzedała ponad 150 szt. łodzi motorowych mieszkalnych.

Firma WOMA prowadzi trzy linie produkcyjne:

  1. Łodzie motorowe mieszkalne
  2. Domy drewniane letnie i całoroczne
  3. Wyposażenie w meble i zabudowę wewnętrzną łodzi, domów, pensjonatów oraz małych hoteli.

Sytuacja przed wdrożeniem

Mieszkalna łódź motorowa to tak naprawdę pływający dom, więc składa się z wielu elementów i podzespołów, a jego produkcja jest długotrwała i kosztowna.

Materiały były magazynowane w wielu miejscach, w zależności od zastosowania, i brakowało kontroli pobierania ich na konkretną łódź, co mogło powodować pomyłki. Dostawy materiałów były realizowane dopiero gdy już ich brakowało, przez co zdarzały się przestoje w produkcji.

Zarządzający Firmą nie znali dokładnych danych odnośnie czasu pracowników poświęconego na daną operację lub moduł łodzi.

Dokumentacja realizacji była przechowywana w formie papierowej (jest ona niezbędna do późniejszego serwisowania houseboata i poprawnej obsługi ewentualnych reklamacji). Powyższe ryzyka powodowały brak kontroli rentowności produkcji i możliwe błędy w planowaniu przyszłych realizacji.

Podjęte działania

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją Edelo rozpoczęlismy od rejestrowania czasu obecności pracowników w pracy poprzez „odbijanie” się kartą na dedykowanym rejestratorze. Następnie pracownicy produkcyjni oraz administracji biurowej rozpoczęli raportowanie swojego czasu poświęconego na czynności i zadania związane z konkretną łodzią.

W tym czasie trwały prace nad organizacją magazynu – wydzielenie pomieszczenia magazynowego oraz miejsc w magazynie. Oznaczono półki i regały kodami QR, co przy wykorzystaniu czytnika kodów pozwala szybko zidentyfikować towar. Każde przyjęcie i wydanie materiału jest rejestrowane w systemie pod konkretną łódź.

Rozpisano w systemie cały schemat budowy houseboata i rozpoczęto ewidencjonowanie zamówień sprzedażowo-produkcyjnych.

Dzięki codziennej pracy z systemem Edelo udało nam się wdrożyć skuteczne procedury magazynowe, które znacząco usprawniły funkcjonowanie naszej firmy. Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze, a jeśli są problemy zarządzający systemem szybko je rozwiązują.

Maciej Knajdek
Prezes Zarządu Woma Knajdek Meble Sp. z o.o.

Efekty

Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania produkcją Edelo firma Woma podniosła jakość wyrobów na jeszcze wyższy poziom.

Czas pracy pracowników jest rejestrowany i rozliczany na bieżąco. Więcej na temat czasu pracy na stronie Rejestracja Czasu Pracy.

Kolejne realizacje łodzi są planowane z wyprzedzeniem, materiały są zamawiane na czas i w odpowiedniej ilości.

Zminimalizowano ryzyko wystąpienia pomyłki podczas wydawania podzespołów do montażu.

Dokumentacja wykonawcza przechowywana jest w formie elektronicznej, dzięki czemu serwis i obsługa posprzedażowa działają sprawniej.

Firma Woma poprawiła rentowność produkcji, co przełożyło się na większe zadowolenie jej klientów, a także pracowników.

Przemysł Przyszłości

Opis wdrożenia znajduje się także na Platformie Przemysłu Przyszłości.