Program Edelo oferuje zbiór wartościowych funkcji wspierających produkcję. Wśród nich znajdują się funkcje dotyczące czasu pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi możliwościami programu w tym obszarze:

Rejestracja Wejść i Wyjść

Dokładna rejestracja obecności w pracy poprzez odbijanie się kartami zbliżeniowymi.
Wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, a system zapisze godzinę aktywności, rodzaj (wejście/wyjście) oraz pokaże czytelny komunikat na ekranie.
System sumuje również wiele krótkich obecności z danego dnia.
Pracownik nie musi nic wpisywać, ani przyciskać.

Urlopy wypoczynkowe

Zarządzanie urlopami wypoczynkowymi pracowników. System generuje przejrzysty raport, na którym widnieje ilość dni wykorzystanych, dostępnych oraz ilość urlopu zaległego z zeszłego roku.

Czas operacyjny

Rejestracja czasu pracy poświęconego na konkretne operację procesu produkcyjnego i konkretne zlecenie produkcyjne.
W celu dokładnej kalkulacji kosztów zlecenia pracownicy lub ich przełożeniu mogą rozpisywać ile czasu ze swojego dnia przeznaczyli na daną czynność i zlecenie, np.
4h 30m – cięcie desek (zlecenie: szafa Eryk)
3h 30m – montaż (zlecenie: Wewnętrzne)

Przejrzyste Raporty

Dostępnych jest kilka raportów, które pozwalają na łatwą analizę wydajności pracownika.
Można wygenerować karty ewidencji czasu pracy do przesłania dla działu kadr i płac.

Aplikacja mobilna

Pracownik otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej, w które może sprawdzić czas pracy z obecnego i poprzedniego miesiąca:

  • Ilość godzin obecności
  • Ilość dni nieobecności
  • Dokładne godziny wejść i wyjść

Proste zarządzanie

Dostępny jest widok kalendarza pracownika, który pozwala na podgląd i edycję jego czasu pracy.
Można edytować godziny obecności, ilość czasy poświęconego na konkretne czynności lub dodawać absencje, takie jak urlop, czy zwolnienie lekarskie.