Jak wszyscy wiemy gospodarka magazynowa musi być zachowana w każdej produkcji, w celu uzyskania ciągłości produkcyjnej. Jest to również ważny aspekt podczas planowania produkcji oraz zbierania informacji o stanach magazynowych. Od prawidłowego zarządzania gospodarką magazynową firmy zależy cała nasza produkcja, zatem ma ono niebagatelne znaczenie i wpływ na całe przedsiębiorstwo.

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie: co to jest „Magazyn”? To jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do składowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi.

Ważnym aspektem dla przedsiębiorstwa jest systematyczna kontrola efektywności gospodarki magazynowej. Sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarki magazynowej pozwala obniżyć koszty oraz osiągnąć większe zyski. Niepoprawne zarządzanie gospodarką magazynową powoduje spadek rentowności przedsiębiorstwa. Celem kontroli i oceny gospodarki magazynowej są:

  • zarządzanie zapasami – utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów,
  • ograniczenie etapów magazynowania w ramach łańcucha logistycznego,
  • optymalizacja technologii składowania i wprowadzenie nowoczesny rozwiązań organizacyjnych,
  • redukcja kosztów transportu w każdym momencie procesu logistycznego.

Analizę gospodarki magazynowej można przeprowadzać stosując różne metody. Najbardziej rozpowszechniona jest analiza wskaźnikowa, która polega ona na obliczeniu określonych wskaźników, a następnie na interpretacji wyniku i wyciągnięciu wniosków. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele wskaźników do oceny efektywności gospodarki magazynowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Najczęściej do analizy gospodarki magazynowej stosuje się:

  • wskaźniki wydajności,
  • operacyjne logistyczne wskaźniki pracy magazynu,
  • wskaźniki kosztowe działalności magazynów,
  • ekonomiczne wskaźniki pracy magazynu,
  • wskaźniki wydajności.

Dzięki tym wskaźnikom możemy ocenić swoją gospodarkę magazynową.

Gospodarka magazynowa musi być sprawnie działającym trybem w każdym przedsiębiorstwie, dzięki któremu reszta trybów może działać poprawnie np. planowanie produkcji i produkcja.

Sprawna produkcja w przedsiębiorstwie to poprawnie działająca gospodarka magazynowa.